Cloud

What is Cloud Integration?

You are interested in What is Cloud Integration? right? So let's go together W Tài Liệu look forward to seeing this article right here!

Đầu tiên, hãy xác định: “Tích hợp đám mây là gì?” Có thể có vẻ như là một câu hỏi đơn giản nhưng thực tế cho thấy nó không hề đơn giản. Trên cơ bản nhất, tích hợp đám mây đồng nghĩa với việc kết hợp nhiều môi trường đám mây lại với nhau – có thể là sự kết hợp giữa một môi trường đám mây lai hoặc nhiều đám mây công cộng – để chúng có thể hoạt động như một hạ tầng công nghệ thông tin duy nhất, liên kết toàn bộ doanh nghiệp.

Sự tăng cường nhu cầu về tích hợp đám mây

Theo báo cáo của Research and Markets, thị trường các nền tảng tích hợp đám mây lai dự kiến sẽ tăng trưởng 14% hàng năm trong giai đoạn từ 2018 đến 2023. Động lực của hoạt động này là rất nhiều và đa dạng. Một số tổ chức sẽ sử dụng tài nguyên tích hợp để hỗ trợ các ứng dụng và dịch vụ thời gian thực, trong khi những tổ chức khác nhắm đến khả năng tự động hoá tăng cường cho các nền tảng văn phòng sau cùng và tiếp xúc với khách hàng. Các đám mây tích hợp cũng cung cấp sự hỗ trợ tốt hơn cho các ứng dụng di động và cung cấp các tùy chọn triển khai và mở rộng dễ dàng trên toàn bộ công ty.

Không có gì là ngạc nhiên khi các nền tảng tích hợp đám mây ngày càng phổ biến. Nhưng CIO cần tìm kiếm những yếu tố gì trong lĩnh vực công nghệ thông tin mới này?

Chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi

Lý tưởng nhất, việc chuyển đổi từ cơ sở hạ tầng truyền thống sang đám mây tích hợp sẽ diễn ra thuận lợi mà không gây gián đoạn hoặc tắt máy. Nhưng để đạt được điều này, chúng ta cần thực hiện một số bước chuẩn bị. Các bước này có thể bao gồm việc thiết lập kết nối có tốc độ cao, sẵn có và triển khai một chiến lược sao chép thời gian thực có thể sao chép dịch vụ trong quá trình di chuyển, ngay cả khi có dữ liệu mới được thêm vào môi trường.

Một công nghệ quan trọng của kiến trúc đám mây tích hợp là mạng riêng ảo (VPN). Không chỉ mang lại tốc độ và tính linh hoạt cần thiết để di chuyển dữ liệu và ứng dụng qua các kiến trúc phân tán, mạng riêng ảo còn có thể triển khai mã hóa để bảo vệ tốt hơn dữ liệu khi di chuyển.

Tăng cường chia sẻ và cộng tác

Cuối cùng, mục đích của tích hợp đám mây không chỉ là tối ưu hóa hạ tầng hoặc mở rộng nguồn lực, mà còn là nâng cao khả năng cộng tác giữa các công nhân tri thức. Các tùy chọn lưu trữ và lưu trữ đa dạng của đám mây lai là lý tưởng để chia sẻ dữ liệu và công cụ phân tích giữa nhiều người lao động, thậm chí cả những người bị cách ly xa nhau.

Tuy nhiên, việc xác định cách thiết kế các kiến trúc này là khó khăn, vì mỗi doanh nghiệp đều có yêu cầu và mục tiêu vận hành riêng. Dữ liệu nhạy cảm có thể được giữ trên đám mây nội bộ, và dữ liệu mà cần được truy cập nhanh bởi các nhân viên quan trọng cũng cần được lưu trữ tại chỗ. Các công việc với khối lượng lớn, sẽ được chuyển đến đám mây công cộng, miễn là có chính sách và hệ thống đảm bảo an ninh đúng đắn.

Thông qua bất kỳ tiêu chí nào, môi trường đám mây tích hợp là một giải pháp hoạt động tốt hơn so với nhiều đám mây phân tách riêng.

Lập kế hoạch cho tích hợp đám mây

Câu trả lời chi tiết hơn cho câu hỏi “Tích hợp đám mây là gì?” là quá trình chống lại việc tái diễn hạ tầng dựa trên “khối lượng” mà gây phiền toái ở các trung tâm dữ liệu mua. Tích hợp đám mây yêu cầu lập kế hoạch kỹ lưỡng, và nếu bạn thiếu những kỹ năng trong công ty, làm việc với một đối tác đáng tin cậy có thể giúp bạn nhanh chóng có môi trường đám mây hoạt động đầy đủ, mà không gây ra các sai lầm dẫn đến nhiều chi phí không cần thiết.

Tôi khuyến khích bạn tìm hiểu thêm về cách tìm một con đường không gây gián đoạn đối với đám mây của doanh nghiệp của bạn. Sau đó, hãy khám phá các tùy chọn trong tích hợp đám mây để bắt đầu lập kế hoạch cho công ty của bạn.

W Tài Liệu là nguồn tài liệu đáng tin cậy để bạn tìm hiểu thêm về các khái niệm về tích hợp đám mây và nhiều hơn nữa.

Conclusion: So above is the What is Cloud Integration? article. Hopefully with this article you can help you in life, always follow and read our good articles on the website: W Tài Liệu

Related Articles

Back to top button