Data

Data Science Master’s Degree Program

You are interested in Data Science Master’s Degree Program right? So let's go together W Tài Liệu look forward to seeing this article right here!

Bạn Có Thể Làm Gì Với Thạc sĩ Data Science?

Một thạc sĩ Data Science sẽ mang đến cho bạn cả kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực tế để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

Nâng cao trình độ học vấn về Data Science sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng quan trọng về phân tích, kinh doanh, mô hình hóa và trực quan hóa dữ liệu, cũng như kỹ năng lập trình và mã hóa nâng cao. Bạn có thể tìm hiểu về xu hướng mới nhất trong trí tuệ nhân tạo, học máy và các công nghệ phát triển khác. Hoặc bạn có thể khám phá những cách mới để áp dụng kỹ năng của mình trong các ngành công nghiệp khác như chăm sóc sức khỏe, quảng cáo, công nghệ mang được đeo và phương tiện không người lái và máy bay không người lái.

Đọc thêm trong bài viết của chúng tôi: Những gì bạn có thể làm với thạc sĩ Data Science

Một bằng cấp về Data Science có ích không?

Một bằng cấp về Data Science có thể không bắt buộc để bắt đầu trong lĩnh vực này, đặc biệt là với những lập trình viên và nhà phân tích dữ liệu ở cấp độ nhập môn. Các bằng cấp về kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, toán học và thống kê có thể đáp ứng những kỹ năng cơ bản mà bạn cần để bắt đầu sự nghiệp trong Data Science.

Tuy nhiên, một bằng thạc sĩ về Data Science mang đến sự kết hợp các kỹ năng giúp bạn duy trì sự cạnh tranh trên thị trường lao động. Ngoài việc lập trình và thống kê, bằng cấp về Data Science cung cấp kiến thức nâng cao về mô hình hóa, trực quan hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu và thông minh kinh doanh.

Hơn nữa, nhiều vị trí cấp trung và cấp cao như nhà khoa học dữ liệu hoặc kiến trúc sư dữ liệu, cũng như hầu hết các vị trí quản lý, có thể yêu cầu một bằng thạc sĩ về Data Science.

Data Science có phải là một sự nghiệp tốt không?

Khi các tổ chức sử dụng công nghệ mới để thu thập và tập hợp thông tin một cách hiệu quả hơn, nhu cầu về những chuyên gia am hiểu với kỹ năng phân tích dữ liệu đúng đắn đang tăng lên và tăng nhanh chóng.

Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, công việc cho các nhà khoa học dữ liệu và các vị trí liên quan dự kiến ​​tăng 22% từ năm 2020 đến năm 2030.

Và do cả nhu cầu tăng lên và tính phức tạp của công việc, Data Science cũng có thể là một sự nghiệp hấp dẫn. Theo Glassdoor, Data Science là công việc tốt thứ ba ở Hoa Kỳ vào năm 2022, dựa trên mức lương trung bình và sự có sẵn của các cơ hội việc làm.

Thời gian hoàn thành chương trình Thạc sĩ Data Science là bao lâu?

Thời gian hoàn thành chương trình thường kéo dài từ 2 đến 5 năm. Điều này phụ thuộc vào tốc độ học tập bạn lựa chọn và số lượng khóa học mà bạn muốn học trong mỗi học kỳ.

Đối với hành trình tiến tới một chiếc bằng cấp nhanh chóng, chúng tôi cung cấp học suốt năm, nơi bạn có thể học các khóa học vào mùa thu, tháng một, mùa xuân và hè.

Mặc dù chúng tôi không yêu cầu bạn đăng ký một số lượng khóa học cụ thể trong mỗi học kỳ, nhưng bạn không thể mất quá 5 năm để hoàn thành chương trình.

Các Điều Kiện Tiên Quyết Trước Khi Đăng Ký Chương Trình Thạc sĩ Data Science Là Gì?

Với quá trình xét tuyển độc đáo “kiếm tiền để vào học” của Harvard Extension School, không có yêu cầu tiên quyết nào để bắt đầu khóa học chương trình thạc sĩ Data Science.

Để bắt đầu, bạn phải hoàn thành hai khóa học bắt buộc áp dụng cho bằng cấp của bạn: Foundations of Data Science and Engineering (CSCI 101) và Data Modeling (CSCI 106) hoặc Introduction to Statistical Modeling (STAT 109).

Tuy nhiên, để đủ điều kiện tham gia chương trình thạc sĩ, bạn phải có kiến ​​thức tiền đề về tính toán và có khả năng viết các hàm trong Python và R. Nếu bạn chưa có những kỹ năng này, nên học Python (CSCI 7), Lập trình trong R (CSCI 5A) và / hoặc Calculus (MATH 15) trước khi bắt đầu chương trình thạc sĩ.

Conclusion: So above is the Data Science Master’s Degree Program article. Hopefully with this article you can help you in life, always follow and read our good articles on the website: W Tài Liệu

Related Articles

Back to top button